Favicon files not found

Kostnadseffektiva avfallslösningar med god logistik

Kaupang

NG Downstream köper och säljer färdigsorterade avfallsfraktioner och återvinningsmaterial. Vi erbjuder dig som avfallsaktör inom såväl kommunal som privat sektor, kostnadseffektiva avsättningar med effektiv logistik. Vi har stort fokus på affärsetik och regelefterlevnad i hela vår värdekedja.

Ägare

DG Downstream AB är ett helägt dotterbolag till NG Downstream AS (NGD). NGD är den ledande leverantören av avfallshanteringstjänster och återvinning i Norge, och en betydande aktör på den nordiska nedströmsmarknaden. Under 2018 hanterade NGD 1,3 miljoner ton med avfall och är därmed den största aktören inom avfallshandel i Norge. NGD är i sin tur helägt av Norsk Gjenvinning AS.

Våra tjänster

  • Materialförmedling
    Vi köper och säljer färdigsorterade avfallsfraktioner. Vårt fokus ligger på god logistik, kostnadseffektiva lösningar samt ansvarsfull hantering genom hela värdekedjan.

  • Transport & logistik
    Tillsammans med våra logistikpartners erbjuder vi transportlösningar för väg, järnväg och sjö. För att uppnå de mest miljövänliga och kostnadseffektiva lösningarna arbetar vi med returtransporter och uppnår därmed en hög grad av resursutnyttjande.

 

NG Downstream (NO) ›

Umbraco CMS Från MarkedsPartner